Uzavření MŠ

Oznámení o uzavření Mateřské školy Plavy. Na základě vyjádření rodičů a po souhlasu zřizovatele Obce  Plavy  bude Mateřská škola Plavy uzavřena od 15.7.2019 do 23.8.2019. Provoz bude zahájen  26.8.2019                     

Informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

Ve  čtvrtek  20.června se konají od 15.00 hodin informační schůzky pro rodiče nově přijatých dětí.

Vybírání stravného a školného

Dne 17.6.2019 se bude v Mš platit stravné a školné na měsíc červen od 14.00h. do 16.00h. Budou prázdniny zaplaťte si včas děkuji.

Focení

V pondělí 17. června se budou děti od 8,30 hodin fotit. Budeme fotit i předškoláky na tablo.

Školkiáda 2019

V úterý 11.6.2019 pořádáme tradiční „Školkiádu“  společně s MŠ Zlatá Olešnice. Děti se utkají ve třech disciplínách – běh, skok z místa a hod míčkem do dálky. Dejte dětem vhodné sportovní oblečení.

Přijaté děti

  Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do Mateřské školy Plavy Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.     Do Mateřské školy Plavy...

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách školky Plaváček.

Mateřská škola Plaváček je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly.

Aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.

"Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz - www.vctu.cz/zajedenprovaz jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov."

Naše škola byla podpořena z projektu OPVVV Šablony pro MŠ Plavy, který je spolufinancován Evropskou unií.

A nově je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Šablony pro MŠ Plavy II, který je spolufinancován Evropskou unií.