Maškarní karneval

Ve čtvrtek 20. února chystáme ve  školce tradiční karneval. Chystejte si masky, těšíme se na vaše kostýmy. Drobné občerstvení vítáno.

Vybírání stravného

Dne 16.1. 2020 se bude platit stravné a školné na měsíc leden od 14.00h. do 16.00h.

Divadlo v MŠ Šumburk

V úterý 14. ledna pojedeme na divadelní představení do MŠ Šumburk a pak si prohlédneme betlém v místním kostele. Nutný příchod do MŠ v 7.50 hodin. Pro děti, které půjdou po obědě si přijďte ve 13.00 hodin.

Cvičení v sokolovně

Ve středu 8.1.2020 začínáme cvičit v rámci projektu „Děti na startu“. Budeme pravidelně cvičit každou středu. Děti budou potřebovat:- sportovní obuv do sokolovny – vhodné sportovní oblečení / tepláky, mikinu, tričko dostanou v rámci projektu / – pití v batůžku  

Uzavření mateřské školy

Ve čtvrtek ráno se sešel nedostatečný počet dětí, proto bude provoz mateřské školy zahájen až od pondělí 6. ledna.

Přání

Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné vánoční svátky. Do nového roku hodně štěstí, zdraví.

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách školky Plaváček.

Mateřská škola Plaváček je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly.

Aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.

"Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz - www.vctu.cz/zajedenprovaz jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov."

Naše škola byla podpořena z projektu OPVVV Šablony pro MŠ Plavy, který je spolufinancován Evropskou unií.

A nově je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Šablony pro MŠ Plavy II, který je spolufinancován Evropskou unií.