Vybírání stravného

Od 12.6. 2020 je možno platit stravné a školné bezhotovostní pladbou, hotovostní pladbou u vedoucí stravování nejpozději do 22.6. 2020.

Pozor změna – Rozloučení s předškoláky

Z důvodu horší předpovědi počasí plánujeme změnu trasy.  „Rozloučení se školkou“ plánujeme na pátek 12. června.    S dětmi budeme odcházet ze školky okolo 13.00 hodiny. Půjdeme na Filoun a Držkov a starou cestou zpět. Cesta bude plná úkolů, her a překvapení formou „Indiánské stezky“. Na závěr opékaní uzenek a...

Uzavření mateřské školy Plavy o prázdninách

MATEŘSKÁ  ŠKOLA PLAVY BUDE UZAVŘENA OD  20.7.2020  DO  14.8.2020    / pouze na čtyři týdny /  Provoz bude zahájen  17.8.2020

Pozor změna k zápisu !

Velice se omlouvám, ale včera přišla informace z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK, dle kterého je v rozporu s právní úpravou nynější postup ohledně očkování. Nově tedy bude vyžadováno potvrzení od pediatra, že dítě je řádně očkováno. Dokument ke stažení zde Potvrzeni

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách školky Plaváček.

Mateřská škola Plaváček je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly.

Aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.

"Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz - www.vctu.cz/zajedenprovaz jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov."

Naše škola byla podpořena z projektu OPVVV Šablony pro MŠ Plavy, který je spolufinancován Evropskou unií.

A nově je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Šablony pro MŠ Plavy II, který je spolufinancován Evropskou unií.