Vybírání stravného a školného

Dne 15.10.2019 se bude v Mš Plavy platit stravné a školné na měsíc říjen od 14.00h. do 16.00h

Škola nanečisto

Do základní školy Plavy budeme chodit první čtvrtek v měsíci na 13.00 hodin.

Vybírání stravného

Dne 16.9. 2019 se bude v Mš platit stravné a školné na měsíc září + prázdninový provoz od 14.00h. do 16.00h.

Informativní schůzky

Všichni jste zváni na informativní schůzky, které se uskuteční ve čtvrtek  12.9.2019  od 15 hodin Program: povinná docházka – informace pro rodiče předškoláků, seznámení s akcemi školy,  nadst aktivity,  kroužky, informace k provozu, besídka, dárky atd.

Oznámení školní jídelny

S účinností od 1.9. 2019 dochází ke změnám cen stravného.Děti 3 – 6 let/den 32,00 Kč. Děti 7 let/den 35,00 Kč.

Co potřebuje dítě do MŠ

  čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy: tričko, kalhoty, sukni, zástěrku (s kapsou na kapesník) přezůvky do třídy ( ne pantofle, crocs – z bezpečnostních důvodů) náhradní spodní prádlo, oblečení (u malých dětí raději více) oblečení na pobyt venku – sportovní, takové, které lze umazat na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košili...

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách školky Plaváček.

Mateřská škola Plaváček je druhým domovem Vašich dětí. Ráda bych, aby všechny činnosti, které pro Vaše děti připravují učitelky naší školy, byly velkým přínosem a obohacením předškolního období dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly.

Aby jednou, až samy budou dospělými lidmi, uměly rozdávat lásku, radost a byly ohleduplné ke svému okolí, neboť to je v naší současné době třeba.

Doufám, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství, na které nezapomenou.

"Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Za jeden provaz - www.vctu.cz/zajedenprovaz jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov."

Naše škola byla podpořena z projektu OPVVV Šablony pro MŠ Plavy, který je spolufinancován Evropskou unií.

A nově je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV Šablony pro MŠ Plavy II, který je spolufinancován Evropskou unií.