Vzdělávací program

Vzdělávací program

 

V mateřské škole Plavy pracujeme podle Třídních vzdělávacích programů, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání.
Motto našeho ŠVP zní podle knihy R. Fulghama „ Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Školní vzdělávací program jsme nazvali „Plaváček a jeho kamarádi v přírodě“.

Zaměření ŠVP je ekologické a s ohledem a důrazem na ochranu krajiny, přírody a kladného vztahu k přírodě, k člověku. Dále se zaměřuje na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte i jeho individuální potřeby.
Člověk je od narození spjatý s přírodou. V každém ročním období v ní najde něco, čím ho překvapí, obohatí.

Vytvořili jsme si tedy svůj vlastní školní program tak, aby se v něm děti cítily přirozeně a aby splňoval veškeré požadavky na rozvoj osobnosti dítěte. Děti u nás žijí v podnětném a přirozeném prostředí a do činností se zapojují spontánně. Velký důraz klademe naprožitkové učení, kde jsou získané poznatky skutečně velmi dlouhodobé a intenzívní.
Náš program vede děti k samostatnosti, komunikaci, osvojení si pracovat na určitém cíli a to vše formou zábavných a motivovaných činností s vlastním prožitkem.
Nelze úplně uvolnit režim dítěte, ale plně ho přizpůsobit jeho potřebám.

Zaměřili jsme se na rozvíjení základních lidských a etických hodnot, zejména na schopnosti při rozhodování, projevit se jako samostatná, sebejistá a tolerantní osobnost.
Vypracovali jsme vzdělávací program, který by mohl děti inspirovat k tvořivosti, touze po objevování a k přiblížení hodnot pro jejich další život.

Čerpali jsme z publikací Barevné kamínky, Rok s krtkem, Jaro, léto, podzim, zima v MŠ. Snažíme se uspořádat vlastní plánování a program, který je obohacený vlastními nápady, dle našich podmínek, možností, požadavků a zkušeností.
Na vytvoření programu se podílejí všichni pedagogičtí zaměstnanci, spoluvytvářejí všechny části školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu.
Postupně bude program vyhodnocován, doplňován, obměňován.

Na základě:

 • potřeb vzniklých při realizaci programu
 • zaznamenaných nedostatků či úspěchů ve výchovně vzdělávací části
 • materiálních podmínek
 • organizačního a prostorového uspořádání
 • požadavků dětí a rodičů, veřejnosti, zaměstnanců, ale vždy a pouze ve prospěch dětí

Při tvorbě projektu jsme též vycházeli z reálných možností naší mateřské školy.

Středem zájmu se stávají takové situace, ve kterých se děti nacházejí nebo se budou v blízké budoucnosti nacházet a budou muset v takové situaci určitým způsobem jednat.

 

Situace, s nimiž se dítě v MŠ setká, jsou určovány:

 • tokem času (kalendářní rok – roční období, svátky, tradice, zvyky…)
 • předpokládanými událostmi (příchod nových dětí, vstup dětí do ZŠ, plánované akce v obci)
 • aktuálními situacemi (v MŠ – nemoc kamaráda, příchod nového kamaráda, atd)

Ke stažení:

Provozni a stravovaci rad SJ
Skolni vzdelavaci program 2019
Školní řád 2017

Výroční zpráva

 

11 Comments

 1. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 2. Pingback: canadian online pharmacy

 3. Pingback: cialis online

 4. Pingback: levitra generic

 5. Pingback: levitra for sale

 6. Pingback: 100 mg viagra cost

 7. Pingback: casino games online

 8. Pingback: cialis cost

 9. Pingback: real online casino

 10. Pingback: sildenafil price

 11. Pingback: online slots real money

Komentáře jsou zakázány.