Školní zralost

zpět

Školní zralost

 

Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v 1. třídě – především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), psaní (sluchové rozlišování, grafomotorika) a počítání.

Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Dítě má právo být ve škole úspěšné. Připravenost pro školní práci se týká psychosomatického stavu jako výsledku předchozí etapy vývoje dítěte. Je vymezena přiměřenou výkonností, přizpůsobivostí a subjektivním pocitem radosti dítěte z toho, že jde do školy.

Používaným pojmem „školní zralost“ se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, vycházející z dispoziční složky organismu či procesu zrání. Pojmem „školní připravenost“ upozorňujeme na charakteristiky mající především vztah k vnějším, společenským činitelům, procesu učení. Při stanovování požadavků spojených s nástupem do školy mají některé z nich více charakter „zralosti“ (např. koncentrace pozornosti), jiné „připravenosti“ (např. rozvoj slovní zásoby), v řadě z nich však dochází k interakci obou faktorů (např. rozvoj poznávacích procesů).

Pojem školní zralosti bez rozlišení, který z činitelů se na dosažené vývojové úrovni podílí, zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí.

 

1. Fyzická zralost
Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity nedostačivosti vůči větším a silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet zameškaných hodin, a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a tím i snížení nemocnosti dítěte.

 

2. Psychická zralost
Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená úroveň v oblasti poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k diferencovanému vnímání v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko-syntetické činnosti. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky správná řeč).

Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu ostatním dětem.

 

3. Sociální a emocionální zralost
Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět regulovat svá přání, potřeby i chování.

Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení předškolního období by školsky „zralé“ dítě mělo být připraveno vzít na sebe roli školáka a vstoupit do světa povinností.

122 Comments

 1. Pingback: Viagra 100 mg pharmacy

 2. Pingback: cheap viagra

 3. Pingback: Viagra 150 mg for sale

 4. Pingback: Viagra 25 mg medication

 5. Pingback: Viagra 50mg generic

 6. Pingback: Cialis 20mg united kingdom

 7. Pingback: Cialis 20mg tablet

 8. Pingback: where can i buy Cialis 80 mg

 9. Pingback: Cialis 10mg for sale

 10. Pingback: how to buy Cialis 80 mg

 11. Pingback: buy generic cialis

 12. Pingback: Cialis 60 mg tablet

 13. Pingback: Cialis 10mg pharmacy

 14. Pingback: Cialis 10 mg without prescription

 15. Pingback: Cialis 10mg price

 16. Pingback: sildenafil

 17. Pingback: sildenafil 120 mg no prescription

 18. Pingback: tadalafil 10mg without a prescription

 19. Pingback: levitra 40mg otc

 20. Pingback: lasix 40 mg cheap

 21. Pingback: furosemide 40 mg medication

 22. Pingback: propecia 5mg otc

 23. Pingback: lexapro 10mg medication

 24. Pingback: abilify 15mg otc

 25. Pingback: actos 30mg canada

 26. Pingback: aldactone 25mg tablet

 27. Pingback: allegra 180mg online

 28. Pingback: allopurinol 300 mg price

 29. Pingback: viagra

 30. Pingback: amaryl 1mg price

 31. Pingback: amoxicillin 250mg without a doctor prescription

 32. Pingback: ampicillin 500 mg without a doctor prescription

 33. Pingback: antabuse 500 mg canada

 34. Pingback: antivert 25 mg uk

 35. Pingback: strattera 18 mg online pharmacy

 36. Pingback: aricept 5mg uk

 37. Pingback: arimidex 1 mg coupon

 38. Pingback: how to purchase tamoxifen 20mg

 39. Pingback: ashwagandha 60caps australia

 40. Pingback: how to buy atarax 10 mg

 41. Pingback: cheapest augmentin 500/125 mg

 42. Pingback: avapro 300 mg australia

 43. Pingback: avodart 0,5mg cost

 44. Pingback: buy baclofen 25mg

 45. Pingback: cost of bactrim 800/160 mg

 46. Pingback: buy benicar 20mg

 47. Pingback: Biaxin 250 mg online

 48. Pingback: how to purchase Premarin 0,3mg

 49. Pingback: where to buy buspar 5mg

 50. Pingback: calcium carbonate 500mg otc

 51. Pingback: buying viagra online

 52. Pingback: casodex pharmacy

 53. Pingback: catapres 100mcg usa

 54. Pingback: ceclor otc

 55. Pingback: ceftin tablet

 56. Pingback: celebrex 200mg online pharmacy

 57. Pingback: celexa otc

 58. Pingback: cheap cephalexin 500mg

 59. Pingback: cipro 250mg for sale

 60. Pingback: claritin without prescription

 61. Pingback: casino

 62. Pingback: play casino

 63. Pingback: casino online games

 64. Pingback: buy viagra online

 65. Pingback: real online casino

 66. Pingback: casino online

 67. Pingback: casino game

 68. Pingback: best online casino

 69. Pingback: online casino real money

 70. Pingback: hollywood casino online

 71. Pingback: free slots online

 72. Pingback: texas car insurance quotes

 73. Pingback: generic viagra

 74. Pingback: allstate car insurance

 75. Pingback: affordable insurance

 76. Pingback: 21 century insurance

 77. Pingback: geico car ins

 78. Pingback: best insurance car

 79. Pingback: progressive insurance quote

 80. Pingback: buy tadalafil

 81. Pingback: ameriprise car insurance quotes costco

 82. Pingback: progressive auto ins

 83. Pingback: car insurance quotes online florida

 84. Pingback: best online personal loans

 85. Pingback: Fda approved viagra

 86. Pingback: us payday loans

 87. Pingback: is it illegal to buy viagra online

 88. Pingback: payday loans san antonio

 89. Pingback: installment loans online

 90. Pingback: guaranteed quick loans

 91. Pingback: bad credit loans near me

 92. Pingback: payday loans edmonton

 93. Pingback: personal loans temecula

 94. Pingback: cbd oil side effects

 95. Pingback: buddy group cbd oil mod

 96. Pingback: amoxicillin online without prescription

 97. Pingback: cbd pills sale

 98. Pingback: cbd pure hemp oil

 99. Pingback: cbd oil benefits and side effects

 100. Pingback: cbd book distributors

 101. Pingback: reviews of cbd gummies for teens

 102. Pingback: cbd oil free sample bottle

 103. Pingback: cbd oil online amazon

 104. Pingback: payday loans no credit check

 105. Pingback: buy custom essay

 106. Pingback: mymathlab answers to homework

 107. Pingback: reviews for essay writing services

 108. Pingback: good essay writing service

 109. Pingback: kinetic books homework

 110. Pingback: 2nd grade math homework

 111. Pingback: essays writing

 112. Pingback: professional essay writing services

 113. Pingback: online homework help

 114. Pingback: academic essay writing service

 115. Pingback: cleocin 300 mg canada

 116. Pingback: clomid purchase

 117. Pingback: where to buy clonidine 0,1 mg

 118. Pingback: Testosterone Supplements

 119. Pingback: clozaril coupon

 120. Pingback: Approved viagra pharmacy

 121. Pingback: cost of colchicine

 122. Pingback: symbicort inhaler pills

Komentáře jsou zakázány.