Kroužek „Mrštných jazýčků“

Kroužek mrštných jazýčků

(kroužek logopedické prevence)

vede p. učitelka Dana Hariková

Motto: „: „Vše souvisí navzájem – pohyb a slovo mluvené, slovo a rytmus, pohyb, rytmus a hudba, hudba, zpěv a řeč“.

 

Kroužek je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.

Co nás čeká:

– sluchové hry
– dechová cvičení
– gymnastika mluvidel
– průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
– rytmizace slov, říkadel, rozpočítadel
– zpěv a rytmizace známých písniček
– vyprávění pohádky podle předlohy i bez
– dramatizace pohádek
– grafická cvičení s doprovodnými říkadly

 

Budeme se scházet pravidelně jednou za 14 dní.

Komentáře jsou zakázány.