Další informace

Rozpočet   2019

Rozpočtový  výhled

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou , přípěvková organizace
Plavy 24, 468 46 Plavy
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Název položky Schválený rozpočet Schválený rozpočet Schválený rozpočet Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled
Rok 2017 2018 2019 2020 2021
Neinvestiční dotace od zřizovatele 595,7 608,5 634 640 646
Neinvestiční dotace MŠMT 2584 2975 3330 2795 2836
Příjmy celkem 3179,7 3583,5 3964 3435 3482
Provozní výdaje 595,7 608,5 634 640 646
Výdaje hrazené z dotací MŠMT 2584 2973 3330 2795 2836
Výdaje celkem 3179,7 3583,5 3964 3435 3482
Výsledek hospodaření 0 0 0 0 0
V Plavech dne 23.3.2019
                     

Komentáře jsou zakázány.