Další informace

Rozpočet    2020

Rozpočtový  výhled

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou , příspěvková organizace
Plavy 24, 468 46 Plavy
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Název položky Schválený rozpočet Rozpočtový výhled Rozpočtový

výhled

Rozpočtový výhled
Rok 2019 2020 2021 2022
Neinvestiční dotace od zřizovatele 634 582 605 615
Neinvestiční dotace MŠMT 3330 3345 3348 3355
Příjmy celkem 3964 3927 3953 3970
Provozní výdaje 634 582 605 615
Výdaje hrazené z dotací MŠMT 3330 3345 3348 3355
Výdaje celkem 3964 3927 3953 3970
Výsledek hospodaření 0 0 0 0
V Plavech dne  23. 10. 2019
Iveta Bryndová, řed. školy

 

Komentáře jsou zakázány.