Další informace

Návrh rozpočtu 2019

 

Rozpočtový  výhled

Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou , přípěvková organizace
Plavy 24, 468 46 Plavy
v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Název položky Schválený rozpočet Schválený rozpočet Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled
Rok 2017 2018 2019 2020
Neinvestiční dotace od zřizovatele 595,7 608,5 640 640
Neinvestiční dotace MŠMT 2563 2640 2734 2795
Příjmy celkem 3158,7 3240 3374 3435
Provozní výdaje 595,7 608,5 640 640
Výdaje hrazené z dotací MŠMT 2563 2640 2734 2795
Výdaje celkem 3158,7 3240 3374 3435
Výsledek hospodaření 0 0 0 0
V Plavech dne 23.3.2018
                       Rozpočet na rok 2018Výdaje:
Topení – plyn                               180 000,- Kč

Voda                                         40 000,- Kč

Elektrická energie                           45 000,- Kč

Poštovné                                      3 000,- Kč

Pojištění                                     3 000,- Kč

Telefonní hovory + internet +stránky  15 000,- Kč

Drobný materiál MŠ               50 000, Kč                          

Služby                                       40 000,- Kč                                        

Poplatky profibanka                           4 000,- Kč

Poplatky produktu KB                          5 000,- Kč

Noviny                                        3 000,- Kč

Drobný materiál ŠJ                           15 000,- Kč

Služby – mzdy                                18 000,- Kč

Aktualizace / Triáda, Atre../                 6 000,- Kč      

Odklízení sněhu – pluhování                   5 000,- Kč

Odklízení sněhu – střecha                     4 000,- Kč

Údržba zahrady + sekání                                       3 000,- Kč

Praní a žehlení prádla                        6 000,- Kč

Program PC                                    3 000,- Kč

Opravy                                       30 000,- Kč

————————————————————–

 

Celkem:                                      478 000,- Kč

 

Účelově vázané prostředky:

 

Ohřívač vody DZD                                   25.000,- Kč

Profi robot                                       27.000,- Kč

Otočná židle ke klavíru 2x                          5.000,- Kč

Nerezová várnice                                    2.500,- Kč         

Radiomagnetofon                                     3.000,- Kč

Nerezové hrnce, šlehač, misky                       8.000,- Kč

Fotoaparát                                          5.000,- Kč

Kuchyňky pro děti + židličky                       30.000,- Kč

Kreativní koutky – zahrada                         25.000,- Kč

————————————————————-

Celkem účelově vázané                             130.500,- Kč

 

Výdaje celkem                                     608 500,- Kč


Komentáře jsou zakázány.