Prožili jsme

Září 2019

Divadelní představení, kdy děti shlédly tři pohádkové příběhy, se moc líbilo. Dvě klasické pohádky (O kohoutkovi a slepičce a O perníkové chaloupce) a jedna méně známá (O červené klubíčku) přitáhly jejich pozornost a zapojily je do hry :-))

Říjen 2019

Jako každý rok opět jezdíme do solné jeskyně v Jablonci nad Nisou. Děti mají i zážitek z cesty, jezdíme hasičským autem.

 

Dýňování – letošní babí léto je krásné a proto jsme mohli akci „Podzimní dýňování“ uskutečnit venku na zahradě. Děti si spolu s rodiči užily legraci při soutěžení, předvedly své znalosti při poznávání hub. Dokázaly, že mohou být dobrými průvodci pro člověka, který nevidí. A také si vytvořily dýňové dekorace, které si mohly odnést domů. Posezení u čaje, kávy a zákusku nebo u opékání buřtů bylo velmi příjemné 🙂

 

Listopad 2019

Interhaf – znovu jsme si připoměli, jak se chovat, když potkáme cizího psa… co dělat nemáme… co naopak udělat, aby jsme se ochránili. Děti nejprve viděly názorné ukázky, později se aktivně zapojily.

Škola nenečisto – jednou za měsíc (1. čtvrtek v měsíci) se předškoláci vydávají do zdější školy, kde na ně čeká paní učitelka z 1. třídy. Společně pak pracují, seznamují se s prostředím, hrají hry, procvičují vědomosti. Tentokrát jsme stihli navštivit i školní družinu, kde si pro nás školní děti připravily krátkou aktivitu s pohádkovými postavami. Rádi jsme se s nimi viděli 🙂

Od října už děti docházejí na zvolené kroužky. Např. v „Předškoláčkovi“ si děti procvičují všechny oblasti, které je potřeba rozvíjet pro úspěšnou přípravu na vstup do první třídy. V rámci kroužku probíhá i logopedická prevence.

Jak to bylo pohádko – hudební pásmo čtyř známých pohádek jsme shlédli v Enviru spolu s dětmi z mateřské školy Šumburk.

Sázíme duby – k 30-tému výročí Sametové revoluce jsme s obecním úřadem a dětmi ze Základní školy vysázeli Alej svobody, o kterou budeme společně pečovat.

Ve čtvrtek jsme jeli do Tanvaldu tvořit z keramiky. I když to zpočátku vypadalo, že zmokneme, počasí se umoudřilo.

smart

smart

smart

smart

I letos zavítal do MŠ Mikuláš, anděl a čert. Děti mu zazpívaly, přednesly básničky a za to dostaly domeček dobrot se zdravou výživou a ještě balíček. Děkujeme sponzorům.

 

Jako každý rok nadílka ve školce bývá již před besídkou. Ježíšek donesl dárky, když byly děti na vycházce. Překvapení bylo veliké  🙂

Vánoční besídka 2019. V letošním roce jsme vánoční besídku zaměříli na tradice a pranostiky. Děti se snažily a za odměnu dostaly malý dárek, pro rodiče si připravily jako překvapení keramické rybičky a přáníčko. 

Cvičení v rámci projektu „Děti na startu“ vystartovalo. Cílem projektu je nabídnout různorodé pohybové aktivity dětem méně či více šikovným a vytvořit u nich pozitivní a trvalý vztah ke sportu, zvýšit jejich zdatnost, rozvinout pohybové schopnosti a vytvořit co nejširší pohybový základ. K tomu je potřeba vytvořit příjemnou atmosféru, podporu mezi dětmi, podporu asistentů a trenérů a především podporu rodiny. Děti se na cvičení moc těšily. Na první hodině byly šikovné a užívaly si pohyb i velký prostor.

Šumburk 2020 – v úterý 14. ledna jsme se hned po ránu vypravili za kamarády do školky v Tanvaldě na Šumburku. Po svačině, kterou jsme si vezli sebou, nás paní kuchařka pohostila výborným pečeným čajem a perníkem, který spolu s dětmi připravila. Poté nás čekala hudební pohádka O Dášence. Výlet jsme zakončili návštěvou vedlejšího kostela, kde jsme si vyslechli příběh z Betléma, hru na varhany a společně jsme si zazpívali koledu. Poté jsme se vydali na vlakové nádraží a zpáteční cestu do školky.

Maškarní 2020 – ve čtvrtek jsme si s dětmi užili maškarní ples plný krásných masek. Společně jsme tančili, soutěžili, zahráli si pohádku o iČervené Karkulce a nakonec jsme se odměnili dobrotami, které připravili rodiče. Veliký dík patří rodičům za přípravu masek a pohoštění. Náramně jsme si to všichni užili.

 

 

 

 

 

Září 2018

V úterý 18.9. jsme se s oddělením Krtečků vypravili na výlet vlakem do Železného Brodu. Užili jsme si krásné podzimní dopoledne. Asi nejvíc se dětem líbilo krmení kachen z lávky nad Jizerou. Pohráli jsme si na blízkém hřišti, prošli se Železným Brodem, podívali jsme až za most k jezu, v cukrárně si děti smlsly na zmrzlině a už nás čekala jen cesta zpátky do školky.

Krásné počasí nás neopustilo ani při putování za pohádkou. Vydali jsme se opět vlakem za kamarády z tanvaldské mateřské školy na Šumburku. Po prohlídce parku a kostela jsme si pohráli na školkové zahradě a pak už jsme společně shlédli hudební pořad p. Čemusové.

Divadlo „Já jsem muzikant“

Další divadelní představení se konalo u nás ve školce a přijeli se na něj podívat i kamarádi z mateřské školy ve Zlaté Olešnici. Užili jsme si spoustu legrace, děti byly nadšené, některé při potlesku volaly: „Ještě jednou!“ :-))

Divadlo „Sněhurka“

Výlet do Železného Brodu si užili také Zajíčci.

Beseda s policistkou. V pátek 12. října nás navštívila nprap. Dagmar Sochorová – vrchní inspektor preventivní informační skupiny Policie České republiky v Jablonci nad Nisou. Děti pomocí pohádky „O neposlušném pejskovi“, odhalovaly chyby v jeho chování a pak mu říkaly,  jak to měl udělat správně. Za odměnu si mohly vyzkoušet policejní čepici, vestu a opravdová pouta. Děti na závěr slíbily, že na sebe budou dávat pozor.

Výročí 100 let od založení Československé republiky – sázení lípy. Naše lipová slavnost se vydařila. Bylo pěkné počasí, přišlo vás hodně a užili jsme si krásné odpoledne. Děti plnily různé úkoly, vyráběly a tvořily. Občerstvení přišlo vhod :-)) Společné zasazení lípy – kdy jsme si připomenuli historii naší země a tradici sázení „lip svobody“, přečetli jsme vzkazy, které děti posílají budoucím generacím, poslech hymny -to vše bylo emotivním zážitkem, který přetrvá a jednou budou naše děti jako babičky a dědečkové vyprávět svým vnoučatům, že tenhle velký strom zasadily 🙂

V říjnu jsme s předškoláky poprvé navštívili ZŠ Plavy. Děti si zde vyzkoušely různé činnosti z oblasti rozvíjení poznání, matematických přestav i práci s interaktivní tabulí. Dětem se ve škole líbilo.

Dalším divadelním představením, které jsme mohli ve školce shlédnout bylo maňáskové ztvárnění tří známých pohádek. Děti se dobře bavily 🙂

Paní Jarmila Enochová tentokrát sehrála pro děti čtyři vánoční příběhy, oddělené koledami. Jak byl osel důležitý, Jak andělé naučili Honzu troubit, Jak se tři králové vydali na dalekou cestu a Jak pastýři vybrali nejhezčího beránka. Na představení přijeli za námi i kamarádi z MŠ Šumburk a společně jsme si navodili přicházející atmosféru adventního času.

Mikuláš 2018 Ve čtvrtek 6. prosince navštívil naši školku Mikuláš. S čertem a andělem dětem přinesli mikulášskou nadílku. Přečetli z knihy hříchů a domluvili všem „zlobílkům“. Pochvaly se děti dočkaly také – např.  za to, že pomáhají těm nejmenším nebo za to, jak pilně trénují na vánoční besídku. A děti hned zazpívaly vánoční písně a koledy, při kterých se dal čertík do tance 🙂

Nadílka 2018 – nadílka před besídkami byla velmi očekávána :-)) Děti se ji dočkaly až při návratu z vycházky a radost byla veliká 🙂

 

Vánoční besídka 2018 / fotky krtečků doplníme /- na vánoční besídky jsme pilně trénovali již od listopadu a děti se moc snažily. Výsledek jste mohly posoudit sami 🙂

Na pozvání šumburské školy jsme navštívily místní kostel, kde dětem pan farář přiblížil svátek „Tří králů“. Na zavěr si děti mohly společně se šumburskými dětmi zazpívat koledy, které doprovodil pan farář na varhany. Pak jsme s dětmi navštívili školku, zde na děti čekalo sladké překvapení a pak si společně chvíli pohrály.

Školáci nám čtou pohádku – je to oblíbená akce, na kterou se s dětmi moc těšíme. Setkání se s kamarády, kteří již navštěvují základní školu a naučili se číst, je dobrou motivací k podpoře čtenářské pregramotnosti. Děti pobavil příběh Křemílka a Vochomůrky, dostaly i vyrobené figurky těchto postaviček a  vlastnoručně vyrobené omalovánky.

 

Maškarní 2019 – Maškarní karneval byl plný převleků, soutěží, tance a legrace. Velké poděkování patří rodičům za krásné kostýmy, které pro děti připravili a také za nejrůznější dobroty, jež přinesli.  Hostina byla  skvělá 🙂

Sportovní školička

Morana 2019 – Morana (nebo Morena) – slovanská bohyně vladnoucí zimnímu času  byla opět v halasném a prozpěvujícím průvodu odnesena ke Kamenici, svržena z lávky a poslána po vodě pryč. Její vláda končí a vítáme bohyni Vesnu, jež vládne jaru.

Ve čtvrtek  4. dubna navštívily naše děti velikonoční dílnu v ZŠ Plavy.Ve škole nás přivítali, pohostili a děti měly možnost si vyrobit  několik velikonočních dekorací. Při práci jim pomáhaly i radily šikovné školačky.

Jdeme se podívat do obory na jeleny, škoda, že už teď bez paroží.

Děti hrají ve školce pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“.

Velikonoční dílny ve školce navštívilo hodně rodičů, ale i prarodičů. Všichni společně tvořili a domů si odnášeli povedené výrobky. Děkujeme paní kuchařce, která připravila báječné občerstvení.

 

Uklízíme „Buben“ – v akci pořádané spolu se ZŠ Plavy (akce ukliďme Česko – den Země) jsme se vydali s dětmi z ekologického kroužku na úklid lesa do míst, kam moc rádi chodíme na vycházky. Kde často stavíme domečky pro zvířátka, skřítky nebo víly. Už cestou od školy jsme sbírali vše, co do přírody nepatří. Za necelou hodinku jsme nasbírali dva plné pytle odpadků.

Se zajičky jsme si upekli velikonočního beránka. Doufáme, že se dětem povedl. 🙂

Čarodějnický den – čarodějové a čarodějky byli úžasní – při tanci, zpěvu, čarování i soutěžení, proto si zasloužili pořádnou hostinu :-)) Tímto moc děkujeme všem, kteří dětem nějakou mlsku přinesli.

Pohádka v Enviru „O kouzelném koštěti“

Oslava

 

 

 

 

Staré Hrady – výlet na hrad a zámek Staré Hrady se moc líbil. Počasí nám přálo a pořádně se rozpršelo až když jsme nasedli do autobusu a rozjeli se domů. Cestou tam a ani zpět nebylo nikomu špatně, děti byly moc hodné po celou dobu výletu 🙂 Prvním okruhem – Zdravosvětem a Dračím královstvím – nás provázela veselá čertice a do Zámeckého pohádkového sklepení (druhý okruh) jsme se vydali s hodnou čarodějnicí. Prohlédli jsme si také zvěřinec čarodějné Bestyjoly. Nakonec jsme poobědvali výborné řízky od naší paní kuchařky a velké černo, které se blížilo nás zahnalo do autobusu.

 

První pomoc s medvědem – poskytování první pomoci jsme se učili s opravdovým záchranářem, který děti motivoval Medvědím příběhem. Vyzkoušely si masáž srdce (nejprve na plyšovém medvědovi, ale pak i na figurině tzv.“andule“), obvazování, připoměli jsme si číslo na záchranku. Největší úspěch mělo, když se děti mohly poslouchat stetoskopem :-))

Oslava

Dětský den jsme ve školce pojali dobrodružně. Vypravili jsme se na honbu za pokladem. Nejprve jsme se patřičně namaskovali, připravili si a prozkoumali tajné mapy. Pak už jsme se vydali podle značení, hledali jsme ukryté dopisy a plnili nejrůznější úkoly. Na konci nás čekala truhla s pokladem a váček s dorotami.

Berany – tradiční pobyt s předškoláky na chatě v Beranech začal jako obvykle stopovanou z Dolní Černé Studnice. Pod rozhlednou jsme po objevení pokladu vybalili svačiny a občerstvili se. Pak už nás čekal sestup do Beran. Zde jsme si užívali krásného prostředí, děti si hrály, opékaly buřty, večer plnily bobříka odvahy. Ráno po snídani se vydováděly v bazénu, potom skládaly školkovou maturitu, proběhlo šerpování, hudba, tanec a po obědě už se těšily na své rodiče :-))

Školkiáda 2019 – šestý ročník sportovních utkání s dětmi z mateřské školy ve Zlaté Olešnici. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Děti byly rozdělené podle věku do třech kategorií a všechny si zaslouží velkou pochvalu za snahu a účast. Bylo velké teplo a tak naše mlhoviště na školkové zahradě bylo nejoblíbenější atrakcí.  Předávat medaile přišli starostové obou obcí a děti dostaly také malé dárečky.

 

Komentáře jsou zakázány.