Prožili jsme

Září 2020

Divadlo „Karneval zvířat“  (Dagmar Čemusová) –  děti si připomněly lidové písničky o zvířátkách žijících na dvorečku – Kočka leze dírou, Skákal pes, Pásla ovečky, Když jsem husy pásala, Dú kravičky a Já mám koně. Zatancovaly si také  se svými zvířecími kamarády a vyzkoušely si různá pěvecko-intonační a dechová cvičení. Seznámily se rovněž nenásilnou formou s některými částmi stejnojmenného hudebního díla Camilla Saint-Saënse.

T- Mobile Olympijský běh – Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Je jedno, jestli jsi závodník, nebo běháš jen občas, jestli jsi malý, nebo velký, jestli běháš radši ve městě, v přírodě, na louce nebo na dráze. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost. Zapojili jsme se také a děti si to náramně užily. 

 

Září 2019

Divadelní představení, kdy děti shlédly tři pohádkové příběhy, se moc líbilo. Dvě klasické pohádky (O kohoutkovi a slepičce a O perníkové chaloupce) a jedna méně známá (O červené klubíčku) přitáhly jejich pozornost a zapojily je do hry :-))

Říjen 2019

Jako každý rok opět jezdíme do solné jeskyně v Jablonci nad Nisou. Děti mají i zážitek z cesty, jezdíme hasičským autem.

 

Dýňování – letošní babí léto je krásné a proto jsme mohli akci „Podzimní dýňování“ uskutečnit venku na zahradě. Děti si spolu s rodiči užily legraci při soutěžení, předvedly své znalosti při poznávání hub. Dokázaly, že mohou být dobrými průvodci pro člověka, který nevidí. A také si vytvořily dýňové dekorace, které si mohly odnést domů. Posezení u čaje, kávy a zákusku nebo u opékání buřtů bylo velmi příjemné 🙂

 

Listopad 2019

Interhaf – znovu jsme si připoměli, jak se chovat, když potkáme cizího psa… co dělat nemáme… co naopak udělat, aby jsme se ochránili. Děti nejprve viděly názorné ukázky, později se aktivně zapojily.

Škola nenečisto – jednou za měsíc (1. čtvrtek v měsíci) se předškoláci vydávají do zdější školy, kde na ně čeká paní učitelka z 1. třídy. Společně pak pracují, seznamují se s prostředím, hrají hry, procvičují vědomosti. Tentokrát jsme stihli navštivit i školní družinu, kde si pro nás školní děti připravily krátkou aktivitu s pohádkovými postavami. Rádi jsme se s nimi viděli 🙂

Od října už děti docházejí na zvolené kroužky. Např. v „Předškoláčkovi“ si děti procvičují všechny oblasti, které je potřeba rozvíjet pro úspěšnou přípravu na vstup do první třídy. V rámci kroužku probíhá i logopedická prevence.

Jak to bylo pohádko – hudební pásmo čtyř známých pohádek jsme shlédli v Enviru spolu s dětmi z mateřské školy Šumburk.

Sázíme duby – k 30-tému výročí Sametové revoluce jsme s obecním úřadem a dětmi ze Základní školy vysázeli Alej svobody, o kterou budeme společně pečovat.

Ve čtvrtek jsme jeli do Tanvaldu tvořit z keramiky. I když to zpočátku vypadalo, že zmokneme, počasí se umoudřilo.

smart

smart

smart

smart

I letos zavítal do MŠ Mikuláš, anděl a čert. Děti mu zazpívaly, přednesly básničky a za to dostaly domeček dobrot se zdravou výživou a ještě balíček. Děkujeme sponzorům.

 

Jako každý rok nadílka ve školce bývá již před besídkou. Ježíšek donesl dárky, když byly děti na vycházce. Překvapení bylo veliké  🙂

Vánoční besídka 2019. V letošním roce jsme vánoční besídku zaměříli na tradice a pranostiky. Děti se snažily a za odměnu dostaly malý dárek, pro rodiče si připravily jako překvapení keramické rybičky a přáníčko. 

Cvičení v rámci projektu „Děti na startu“ vystartovalo. Cílem projektu je nabídnout různorodé pohybové aktivity dětem méně či více šikovným a vytvořit u nich pozitivní a trvalý vztah ke sportu, zvýšit jejich zdatnost, rozvinout pohybové schopnosti a vytvořit co nejširší pohybový základ. K tomu je potřeba vytvořit příjemnou atmosféru, podporu mezi dětmi, podporu asistentů a trenérů a především podporu rodiny. Děti se na cvičení moc těšily. Na první hodině byly šikovné a užívaly si pohyb i velký prostor.

Šumburk 2020 – v úterý 14. ledna jsme se hned po ránu vypravili za kamarády do školky v Tanvaldě na Šumburku. Po svačině, kterou jsme si vezli sebou, nás paní kuchařka pohostila výborným pečeným čajem a perníkem, který spolu s dětmi připravila. Poté nás čekala hudební pohádka O Dášence. Výlet jsme zakončili návštěvou vedlejšího kostela, kde jsme si vyslechli příběh z Betléma, hru na varhany a společně jsme si zazpívali koledu. Poté jsme se vydali na vlakové nádraží a zpáteční cestu do školky.

Maškarní 2020 – ve čtvrtek jsme si s dětmi užili maškarní ples plný krásných masek. Společně jsme tančili, soutěžili, zahráli si pohádku o iČervené Karkulce a nakonec jsme se odměnili dobrotami, které připravili rodiče. Veliký dík patří rodičům za přípravu masek a pohoštění. Náramně jsme si to všichni užili.

 

Dětský den 1.6.2020 – dětský den jsme oslavili na indiánské stezce, připravovali jsme se celý týden – povídali si o indiánech, vyráběli jsme týpí, totemy i čelenky, učili jsme se indiánské písmo, vymýšleli jsme pro kamarády indiánská jména atd. Formou stopované a hledáním ukrytých dopisů jsme plnili nejrůznější úkoly. Na konci nás nás čekala truhla s pokladem.

 

Rozloučení s předškoláky pokračovalo v indiánském duchu. Kvůli deštivému počasí jsme raději vyrazili do kopců – Filoun, Mikšova hora – hledání ukrytých tajných map se zakreslením další cesty a hledáním pokladu, cesta do Držkova za mustangem a návrat do školky, kde děti plnily školkovou maturitu. Na závěr jsme poseděli u ohně a opékali buřty.

 

Komentáře jsou zakázány.