Prožili jsme

Září 2018

Paní Nová přijela do naší mateřské školy s pejskem Tessii. Předvedla nám výcvik záchranářského psa. Velice pěkně zapojila do výcvikové práce děti. Tessie hledala na zádech  dětí piškoty, děti oblékaly Tessii záchrannou vestu, viděly a slyšely výchovné povely.

V úterý 18.9. jsme se s oddělením Krtečků vypravili na výlet vlakem do Železného Brodu. Užili jsme si krásné podzimní dopoledne. Asi nejvíc se dětem líbilo krmení kachen z lávky nad Jizerou. Pohráli jsme si na blízkém hřišti, prošli se Železným Brodem, podívali jsme až za most k jezu, v cukrárně si děti smlsly na zmrzlině a už nás čekala jen cesta zpátky do školky.

Krásné počasí nás neopustilo ani při putování za pohádkou. Vydali jsme se opět vlakem za kamarády z tanvaldské mateřské školy na Šumburku. Po prohlídce parku a kostela jsme si pohráli na školkové zahradě a pak už jsme společně shlédli hudební pořad p. Čemusové.

Divadlo „Já jsem muzikant“

Další divadelní představení se konalo u nás ve školce a přijeli se na něj podívat i kamarádi z mateřské školy ve Zlaté Olešnici. Užili jsme si spoustu legrace, děti byly nadšené, některé při potlesku volaly: „Ještě jednou!“ :-))

Divadlo „Sněhurka“

Výlet do Železného Brodu si užili také Zajíčci.

Beseda s policistkou. V pátek 12. října nás navštívila nprap. Dagmar Sochorová – vrchní inspektor preventivní informační skupiny Policie České republiky v Jablonci nad Nisou. Děti pomocí pohádky „O neposlušném pejskovi“, odhalovaly chyby v jeho chování a pak mu říkaly,  jak to měl udělat správně. Za odměnu si mohly vyzkoušet policejní čepici, vestu a opravdová pouta. Děti na závěr slíbily, že na sebe budou dávat pozor.

Výročí 100 let od založení Československé republiky – sázení lípy. Naše lipová slavnost se vydařila. Bylo pěkné počasí, přišlo vás hodně a užili jsme si krásné odpoledne. Děti plnily různé úkoly, vyráběly a tvořily. Občerstvení přišlo vhod :-)) Společné zasazení lípy – kdy jsme si připomenuli historii naší země a tradici sázení „lip svobody“, přečetli jsme vzkazy, které děti posílají budoucím generacím, poslech hymny -to vše bylo emotivním zážitkem, který přetrvá a jednou budou naše děti jako babičky a dědečkové vyprávět svým vnoučatům, že tenhle velký strom zasadily 🙂

V říjnu jsme s předškoláky poprvé navštívili ZŠ Plavy. Děti si zde vyzkoušely různé činnosti z oblasti rozvíjení poznání, matematických přestav i práci s interaktivní tabulí. Dětem se ve škole líbilo.

Dalším divadelním představením, které jsme mohli ve školce shlédnout bylo maňáskové ztvárnění tří známých pohádek. Děti se dobře bavily 🙂

Paní Jarmila Enochová tentokrát sehrála pro děti čtyři vánoční příběhy, oddělené koledami. Jak byl osel důležitý, Jak andělé naučili Honzu troubit, Jak se tři králové vydali na dalekou cestu a Jak pastýři vybrali nejhezčího beránka. Na představení přijeli za námi i kamarádi z MŠ Šumburk a společně jsme si navodili přicházející atmosféru adventního času.

Mikuláš 2018 Ve čtvrtek 6. prosince navštívil naši školku Mikuláš. S čertem a andělem dětem přinesli mikulášskou nadílku. Přečetli z knihy hříchů a domluvili všem „zlobílkům“. Pochvaly se děti dočkaly také – např.  za to, že pomáhají těm nejmenším nebo za to, jak pilně trénují na vánoční besídku. A děti hned zazpívaly vánoční písně a koledy, při kterých se dal čertík do tance 🙂

Nadílka 2018 – nadílka před besídkami byla velmi očekávána :-)) Děti se ji dočkaly až při návratu z vycházky a radost byla veliká 🙂

 

Vánoční besídka 2018 / fotky krtečků doplníme /- na vánoční besídky jsme pilně trénovali již od listopadu a děti se moc snažily. Výsledek jste mohly posoudit sami 🙂

Na pozvání šumburské školy jsme navštívily místní kostel, kde dětem pan farář přiblížil svátek „Tří králů“. Na zavěr si děti mohly společně se šumburskými dětmi zazpívat koledy, které doprovodil pan farář na varhany. Pak jsme s dětmi navštívili školku, zde na děti čekalo sladké překvapení a pak si společně chvíli pohrály.

Školáci nám čtou pohádku – je to oblíbená akce, na kterou se s dětmi moc těšíme. Setkání se s kamarády, kteří již navštěvují základní školu a naučili se číst, je dobrou motivací k podpoře čtenářské pregramotnosti. Děti pobavil příběh Křemílka a Vochomůrky, dostaly i vyrobené figurky těchto postaviček a  vlastnoručně vyrobené omalovánky.

 

Maškarní 2019 – Maškarní karneval byl plný převleků, soutěží, tance a legrace. Velké poděkování patří rodičům za krásné kostýmy, které pro děti připravili a také za nejrůznější dobroty, jež přinesli.  Hostina byla  skvělá 🙂

Sportovní školička

Morana 2019 – Morana (nebo Morena) – slovanská bohyně vladnoucí zimnímu času  byla opět v halasném a prozpěvujícím průvodu odnesena ke Kamenici, svržena z lávky a poslána po vodě pryč. Její vláda končí a vítáme bohyni Vesnu, jež vládne jaru.

Ve čtvrtek  4. dubna navštívily naše děti velikonoční dílnu v ZŠ Plavy.Ve škole nás přivítali, pohostili a děti měly možnost si vyrobit  několik velikonočních dekorací. Při práci jim pomáhaly i radily šikovné školačky.

Jdeme se podívat do obory na jeleny, škoda, že už teď bez paroží.

Děti hrají ve školce pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“.

Velikonoční dílny ve školce navštívilo hodně rodičů, ale i prarodičů. Všichni společně tvořili a domů si odnášeli povedené výrobky. Děkujeme paní kuchařce, která připravila báječné občerstvení.

 

Uklízíme „Buben“ – v akci pořádané spolu se ZŠ Plavy (akce ukliďme Česko – den Země) jsme se vydali s dětmi z ekologického kroužku na úklid lesa do míst, kam moc rádi chodíme na vycházky. Kde často stavíme domečky pro zvířátka, skřítky nebo víly. Už cestou od školy jsme sbírali vše, co do přírody nepatří. Za necelou hodinku jsme nasbírali dva plné pytle odpadků.

Se zajičky jsme si upekli velikonočního beránka. Doufáme, že se dětem povedl. 🙂

Čarodějnický den – čarodějové a čarodějky byli úžasní – při tanci, zpěvu, čarování i soutěžení, proto si zasloužili pořádnou hostinu :-)) Tímto moc děkujeme všem, kteří dětem nějakou mlsku přinesli.

Pohádka v Enviru „O kouzelném koštěti“

Oslava

 

 

 

 

Staré Hrady – výlet na hrad a zámek Staré Hrady se moc líbil. Počasí nám přálo a pořádně se rozpršelo až když jsme nasedli do autobusu a rozjeli se domů. Cestou tam a ani zpět nebylo nikomu špatně, děti byly moc hodné po celou dobu výletu 🙂 Prvním okruhem – Zdravosvětem a Dračím královstvím – nás provázela veselá čertice a do Zámeckého pohádkového sklepení (druhý okruh) jsme se vydali s hodnou čarodějnicí. Prohlédli jsme si také zvěřinec čarodějné Bestyjoly. Nakonec jsme poobědvali výborné řízky od naší paní kuchařky a velké černo, které se blížilo nás zahnalo do autobusu.

 

První pomoc s medvědem – poskytování první pomoci jsme se učili s opravdovým záchranářem, který děti motivoval Medvědím příběhem. Vyzkoušely si masáž srdce (nejprve na plyšovém medvědovi, ale pak i na figurině tzv.“andule“), obvazování, připoměli jsme si číslo na záchranku. Největší úspěch mělo, když se děti mohly poslouchat stetoskopem :-))

Oslava

Dětský den

 

Berany

 

Školkiáda 2019

 

Komentáře jsou zakázány.