Připravujeme

Ve školním roce 2018/2019 plánujeme tyto akce:

 

 

Září:

– zahájení nového školního roku a rozloučení se školáky

– ukázka výcviku záchranářského psa ( 13.9.)

– informační schůzka pro rodiče (13.9.)

– výlet vlakem do Železného Brodu (18.9.)

– „Já jsem muzikant“- divadelní představení v MŠ Tanvald Šumburk ( 20.9.)

– jablíčkový den

– Svatováclavská legenda – tematický blok (27.9.)

 

Říjen:

– zahájení činnosti zájmových kroužků

– návštěva solná jeskyně v Jablonci n.N. (10x)

–  fotografování dětí  Photodienst Brno

– divadelní představení „Sněhurka“

– vítání občánků Plavy ( 8.10. )

– „Příběhy policejního pejska“ – den s Policií ČR

– vítání občánků  Držkov

– divadelní představení v Enviru společně se ZŠ Plavy – „Dračí pohádka“ ( 22.10.)

– „Den stromů – hry, soutěže (19.10.)

– „Naše republika slaví“ – zahradní slavnost pro rodiče a děti

– „Strašidlácké dýňování“ – halloween (31.10.)

 

Listopad:

– „Dušičky“ –  povídání – tradice a zvyky (2.11.)

– Svatý Martin (9.11.)

– „Proč je pozdrav důležitý?“ aktivity ke Světovému dni pozdravů

– divadelní představení  v MŠ – pásmo pohádek – O Šípkové Růžence

– Jak pejsek s kočičkou myli podlahu

– Zajíc, liška a kohout ( 20.11.)

– divadelní  představení v MŠ Plavy společně s MŠ Šumburk,

vánoční příběh – „O tom co se možná stalo“ ( 29.11. )

 

Prosinec:

– začátek adventu – výzdoba školky, knihovny a obecního úřadu

– Mikulášská nadílka ve školce

– vánoční zvyky, lidové tradice, pečení cukroví

– vánoční Běliště – výlet do Železného Brodu

– vánoční besídka pro rodiče ( 11.12. Krtečci, 12.12. Zajíčci)

– návštěva ZŠ Plavy – pohádka

– vánoční vystoupení v Plavech

– vánoční vystoupení pro důchodce v Držkově

 

Leden:

– „Tři králové“ – koleda (4.1.)

–  zimní návštěva u krmelce – neseme jablíčka, kaštany pro zvířátka

–  divadelní představení

– výlet do zimního lesa – pozorování stop

 

Únor:

– Masopust – tradice, zvyky

– program ve spolupráci s PPP pro přípravu předškoláků do základní školy

– karneval ve školce

 

 

 

Březen:            – výroba dárků ke „Dni žen“ (8.3.)

– návštěva místní knihovny

– odemykání jara – vynášení Moreny (20.3.)

– velikonoční dílna pro děti a rodiče

 

Duben:

– divadelní představení

– fotografování dětí

– divadelní přestavení v MŠ Plavy „O kouzelném koštěti“ ( 25.4.)

– návštěva prvňáčků v ZŠ Plavy

– oslava Dne Země (22.4.)

– čarodějnický den (30.4.)

 

Květen

– „Maminka má svátek“ – překvapení pro maminky

–  plavecký výcvik v Jablonci n.N.

– školní výlet

– oslava Dne dětí (31.5.)

 

Červen:

– dětský den

– Jarmareček v MŠ Zásada

– „Školkiáda“ – sportovní utkání s dětmi z MŠ Zlatá Olešnice

– Pasování na školáka – slavnostní rozloučení s předškoláky

– zábavné dopoledne se školáky – soutěže a hry o ceny

 

 

Každé první pondělí v měsíci budou předškoláci chodit do ZŠ Plavy, kde si vyzkoušejí různé činnosti z oblasti rozvíjení poznání, matematických přestav i grafomotoriky ve „Škole nanečisto“.

 

 

Akce budou dále průběžně doplňovány během školního roku. MŠ si vyhrazuje právo  na změnu akcí. Vycházíme především z potřeb a zájmu dětí, z možností naší MŠ a u některých akcí bude záležet na počasí.

 

Komentáře jsou zakázány.