Zahájení provozu Mateřské školy Plavy

Provoz  Mateřské školy Plavy bude zahájen v pondělí  4. května .  V MŠ bude nutné  dodržovat  zvýšená hygienická  opatření vydaná odborem školství  Krajského  úřadu Libereckého kraje  Před nástupem do mateřské školy, zákonný zástupce vyplní čestné prohlášení, že v rodině není karanténa a že dítě nepřišlo do styku s osobami s onemocněním  COVID  19. Při předání dítěte rodiče počkají, až bude dítěti změřena  teplota  a  zjištěno,  zda  nejeví  známky nemoci. Nově i děti od 2 do 7 let od 1. května nemusejí nosit roušky v mateřské škole.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.