Informace k zápisu

V letošním roce se zápis bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Přihlášku i ostatní dokumenty bude možné doručit:

  1. datovou schránkou / a38kw4u /
  2. emailem s elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail /  ibryndova@msplavy.cz  /
  1. poštou,
  2. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě / 775 238 240 /

Zápis do mateřské školy je stanoven na středu 6. května 2020 od 9.00 – 11.00 hodin. Kdy je možné přinést přihlášky + ostatní dokumenty v krajním případě a po předchozí domluvě.

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 6. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Potřebné dokumenty: přihláška do MŠ, kopie rodného listu dítěte, kopie očkovacího průkazu dítěte, prohlášení o povinném očkování

Kdo nemá možnost si přihlášku vytisknout, může si ji vyzvednout společně s prohlášením v pondělí 4. května mezi 8.00- 9.00 hodin.

Dokumenty:

zadost 2020

Prohlaseni

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.