Přijaté děti

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání do Mateřské školy Plavy

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Do Mateřské školy Plavy byly přijaty tyto děti:

 

Uchazeč Výsledek řízení
     5/2019 přijat/a
     7/2019 přijat/a
     8/2019 přijat/a
     9/2019 přijat/a
   10/2019 přijat/a
   11/2019 přijat/a
   12/2019 přijat/a
   13/2019 přijat/a
   14/2019 přijat/a
   16/2019 přijat/a
   17/2019 přijat/a
   
   
   
   
   

 

 

 

Datum zveřejnění
28.5.2019

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.