Zápis do MŠ Plavy

  ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  PLAVY PLAVÁČEK

  Termín konání zápisu: úterý  7. května 2019 od 9.00  do 15.00 hodin 

 Místo konání: třída mateřské školy, Plavy 24 

 Potřebné dokumenty: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Rodiče si během zápisu mohou společně se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu                                                                                                                                               

Zapisujeme  děti,  které  by  měly  do  MŠ  nastoupit  od  1. 9. 2019   

Žádost  o  přijetí  k  předškolnímu  vzdělávání  +  přílohu  obdrží  zákonný  zástupce

 v  den  zápisu  v  MŠ  nebo  si  ji  může  vytisknout  z  webových  stránek  školy www.msplavy.cz   a  přinést  ji  vyplněnou     

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.